AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

Data: 28-10-2019
 AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców miasta Elbląg powyżej 25 r. ż., w tym również emerytów i osób aktywnych zawodowo. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzystania z usług publicznych, czyli - jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność jego działania w codziennym życiu.

Umiejętności cyfrowe poruszania się w świecie wirtualnym są w obecnej dobie niezbędnym narzędziem oszczędzającym czas i pieniądze. Świat wirtualny spotykamy zarówno w pracy, nauce, opiece nad dziećmi, czy przy załatwianiu spraw administracyjnych. Dlatego Gmina Miasto Elbląg, stawiając na rozwój i edukację mieszkańców, zaplanowała szkolenia o tematyce: 

 

¨ Rodzic w Internecie;

¨ Moje finanse i transakcje w sieci;

¨ Mój biznes w sieci;

¨ Działam w sieciach społecznościowych;

¨ Tworzę własną stronę internetową (blog);

¨ Kultura w sieci.

 

Informacje o szkoleniach można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. 07:30-13:30):

 • w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek "D"),  I piętro, pok. 12,
 • pod numerem telefonu: 55-239-33-16,
 • pod adresem e-mail: rekrutacja@umelblag.pl

 

Wersję papierową Formularza zgłoszeniowego można pobrać w następujących punktach:

 • Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1),
 • Sali Wystawowej Ratusza Staromiejskiego  (ul. Stary Rynek 25),
 • Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy),
 • Departamencie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa),
 • Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Saperów 24),
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Winna 9),
 • Uniwersytecie III Wieku i Osób Niepełnosprawnych (ul. Rzeźnicka 14 B i C),

 wersję elektroniczną ze strony internetowej: www.akc.elblag.eu

 

Formularz zgłoszeń należy składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@umelblag.pl
 • faxem pod numerem telefonu: 55-239-33-46,
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1,
  Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek "D"),  I piętro, pok. 12,
 • tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

 

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!