"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie
"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, możliwe będzie udzielenie wsparcia na rzecz 15 przedsiębiorców z sektora MŚP ? podmiotów, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wsparcie będzie realizowane od marca 2018 r. przez okres 10 miesięcy.

Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza

Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza

"Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza"

 

Firma BTProgress zaprasza na spotkania związane z wymianą doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym.

Student wynalazca

Student wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

"Student-Wynalazca"


Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ma przyjemność zaprosić na wydarzenie  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  pt .

 

 "TWÓJ ROZWÓJ - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Konferencja "Eko innowacje: od pomysłu do produktu"

Konferencja "Eko innowacje: od pomysłu do produktu"

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji

"Eko-innowacje: od pomysłu do produktu",

która odbędzie się 25 listopada 2016 roku podczas II edycji Targów Energy Expo Arena

Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w dwóch konkursach ogłoszonych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju  Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy.

Szkolenie pt. "Lean Management"

Szkolenie pt. "Lean Management"

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na szkolenie

pt. "Lean Management - wsparcie innowacyjności procesowej w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki doskonalenia",

które odbędzie się dniach 23-24 maja 2016 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie.

Konferencja "Platformy Startowe dla nowych pomysłów''

Konferencja "Platformy Startowe dla nowych pomysłów''

5 KWIETNIA


ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents

Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents

Rusza profesjonalny program inkubacji startupów w makroregionie Polski Północno Wschodniej! 

Jesteś studentem, absolwentem, młodym naukowcem i masz pomysł na innowacyjny produkt lub usługę?


Zgłoś się do projektu pn. "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents".

NaviGate

NaviGate

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Helsinkach serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w "NaviGate  - The Maritime Expo", które odbędzie się w Turku (Finlandia) w dniach  18 - 20 maja 2016 roku.

< poprzednie
1 | 2 | 3 | 4