PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Spotkanie informacyjne 15.10.2018 r.

PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Spotkanie informacyjne 15.10.2018 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 października 2018 roku w Hotelu ELBLĄG, Stary Rynek 54-59, w Elblągu.

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCE DO PROJEKTU "STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 16 MARCA 2018

Wyniki naboru do projektu "Startup house II-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Wyniki naboru do projektu "Startup house II-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house II - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie
"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, możliwe będzie udzielenie wsparcia na rzecz 15 przedsiębiorców z sektora MŚP ? podmiotów, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wsparcie będzie realizowane od marca 2018 r. przez okres 10 miesięcy.

Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza

Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza

"Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza"

 

Firma BTProgress zaprasza na spotkania związane z wymianą doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym.

Student wynalazca

Student wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

"Student-Wynalazca"


Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ma przyjemność zaprosić na wydarzenie  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  pt .

 

 "TWÓJ ROZWÓJ - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Konferencja "Eko innowacje: od pomysłu do produktu"

Konferencja "Eko innowacje: od pomysłu do produktu"

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji

"Eko-innowacje: od pomysłu do produktu",

która odbędzie się 25 listopada 2016 roku podczas II edycji Targów Energy Expo Arena

Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w dwóch konkursach ogłoszonych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju  Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy.

< poprzednie
1 | 2 | 3 | 4