Bon na innowacje 2015

Data: 04-08-2015
Bon na innowacje 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł.


Kosztami kwalifikowalnymi projektu są między innymi zakup materiałów pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji innowacyjnego produktu albo usługi oraz usługa dotyczą innowacji nietechnologicznej, której wartość nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Całkowity budżet programu Bon na Innowacje 2015 wynosi 46,1 mln zł.


Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-2-w-2015-r