Konferencja Watify - co, gdybym ja... Wątpliwości są dobre!

Data: 27-04-2015
Konferencja Watify - co, gdybym ja... Wątpliwości są dobre!

Dnia 07. 05. 2015 roku od godziny 11: 30 do 16: 00 w AULI Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mieszczącego się przy ulicy Grunwaldzkiej 137 w Elblągu odbędzie się konferencja Watify - co, gdybym ja... Wątpliwości są dobre!  Organizatorem jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

 

Watify jest inicjatywą non-for-profit prowadzoną przez Komisję Europejską, Deloitte Belgium, Digitaleurope oraz European Business and Innovation Centre Network (EBN) realizowaną w ramach projektu Stimulating Digital Entrepreneurship in Europe.

Głównym celem projektu jest popularyzacja przedsiębiorczości cyfrowej w Unii Europejskiej.

Koordynowaniem projektu zajmuje się w Polsce Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Komunikacji.

 

Projekt realizowany jest w okresie od lutego 2014 r. do grudnia 2015 r. i obejmuje swoim zasięgiem piętnaście krajów członkowskich Unii Europejskiej. Całkowity budżet projektu wynosi 2, 816 milionów euro, z czego na Polskę przypada 60 tysięcy euro refinansowanych w całości przez Komisję Europejską. Projekt ma pomóc zmniejszyć wątpliwości młodych ludzi w kwestii zakładania własnych firm i zachęcić do wykorzystywania w nich cyfrowych technologii poprzez cykl sesji z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces w tym obszarze.

 

Z analiz Komisji Europejskiej wynika, iż największym wyzwaniem dla przedsiębiorców nie jest brak pomysłów na biznes, ale pokonanie wątpliwości związanych z rozpoczęciem własnej działalności. Jedynie dwa procent europejskiego biznesu w pełni wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają technologie cyfrowe. Dlatego projekt Watify ma stymulować rozwój gospodarczy UE i przyśpieszyć stworzenie do 1, 5 miliona miejsc pracy w obszarze cyfrowej przedsiębiorczości. Watify ma zachęcić Polaków do zakładania własnych firm i wdrażania w nich technologii cyfrowych. Zastosowanie technologii cyfrowych w firmie staje się w dzisiejszych czasach koniecznością, aby określać się mianem firmy innowacyjnej i skuteczniej ubiegać się o dotacje unijne.

 

Głównym elementem inicjatywy Watify są bezpłatne spotkania (doubts? session) dla przedsiębiorców lub osób pragnących zakładać własne firmy, podczas których ludzie sukcesu opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z początkami własnej firmy oraz wprowadzaniem najnowszych technologii.

 

Partnerami Watify w Elblągu są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Elbląski Park Technologiczny oraz Startup Academy.

 

Program standardowego spotkania obejmuje część teoretyczną mającą na celu określenie skalowalnego, rentownego i powtarzalnego modelu biznesowego, dyskusję nad wątpliwościami związanymi z prowadzeniem firmy i wdrażaniem do niej nowoczesnych technologii cyfrowych oraz sesję mentoringową, podczas której przedsiębiorca może indywidualnie wybrać mentora, z którym chce się podzielić swoimi wątpliwościami.

 

Efektem projektu ma być wzrost zainteresowania tematyką przedsiębiorczości w społeczeństwie a zwłaszcza wśród młodzieży podejmującej decyzję o wyborze drogi zawodowej oraz wśród przedsiębiorców. Zmiana świadomości przedsiębiorców i stymulowanie cyfrowej transformacji firm a także inspirowanie i wspieranie nowatorskich pomysłów na biznes pozwoli poprawić konkurencyjność firm europejskich na globalnym rynku. Lepsze przygotowanie europejskich biznesów i potencjalnych przedsiębiorców do zmieniającego się globalnego rynku cyfrowego i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do konkurowania i prosperowania ma w efekcie doprowadzić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego.

 

Szczegółowy harmonogram konferencji i formularz za pośrednictwem, którego należy dokonywać zapisów, znajduje się na stronie: http://watify.communication.pl/events/watify-elblagu/