Konkurs Historia Informatyki Polskiej

Data: 13-03-2015
Konkurs Historia Informatyki Polskiej
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne indywidualnie lub jako  zespoły uczestników, pod warunkiem, że będą oni współautorami pracy zgłoszonej do konkursu. 
 
W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
  • Nagroda Główna (I) dla zwycięzcy Konkursu w kategorii "książka" - 2 500 zł netto + zaproszenie do zawarcia kontraktu wydawniczego na wydanie przez Organizatora książki stworzonej na podstawie nagrodzonego Projektu z wynagrodzeniem w wysokości 25 000 zł brutto wypłaconym po wydaniu książki,
  • Nagrody II w kategorii "opracowanie (artykuł)" - 1 000 zł netto + zaproszenie do zawarcia kontraktu wydawniczego na wydanie przez Organizatora książki (opracowania) stworzonej na podstawie nagrodzonego Projektu z wynagrodzeniem w wysokości do 3 000 zł brutto wypłaconym po wydaniu książki (opracowania),
  • Wyróżnienia + zaproszenie do zawarcia kontraktu wydawniczego na wydanie przez Organizatora książki (opracowania) stworzonej na podstawie nagrodzonego Projektu.

 Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.