Oferty pracy

Nieopublikowana. Dodano 2020-03-12 09:06:37
Oferty pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza konkurs na stanowiska:

 

Obsługa kancelaryjna w PWSZ w Elblągu w  - praca w 1 etatu

Opiekun firmy w PWSZ w Elblągu w  - praca w 1 etatu

Portier  - praca w wymiarze 1 etatu

Specjalisty ds. prawnej obsługi MŚP w PWSZ w Elblągu w  - praca w 1/2 wymiarze czasu pracy

Specjalisty ds. obsługi teleinformatycznej  - praca w 1/2 wymiarze czasu pracy


Praca na czas określony do 31.12.2020 r. - w ramach projektu "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.