Jak założyć działalność

Jak założyć działalność

Podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek jest marzeniem coraz to większej liczby ludzi i coraz większej liczbie ludzi to się udaje. Przyszła kolej na Ciebie. Już dość rozważań, trzeba przystąpić do realizacji pomysłu. Trzeba będzie wykazać wiele spraw formalnych.

Wsparcie unijne

Wsparcie unijne

Przedsiębiorcy lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą skorzystać z funduszy unijnych uczestnicząc w konkursach ogłaszanych przez instytucje wdrażające poszczególne programy operacyjne.