Nowoczesne standardy w Twojej Firmie

Nowoczesne standardy w Twojej Firmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w okresie od października 2013 roku do końca czerwca 2014 roku zrealizowała projekt pt.: "Nowoczesne standardy w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMŚP w woj. warmińsko-mazurskim". Projekt zrealizowany został w wyniku przyznania dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt "BIOS"

Projekt "BIOS"

Na początku roku 2012 AIP PWSZ w Elblągu realizowało projekt "BIOS" w ramach inicjatywy "Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu". W koncepcji projektu przyjęto, iż działania AIP powinny skuteczniej stymulować powstawanie nowych innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a PWSZ, jak również, pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt "Kreator Innowacji - akademicki Start Up"

Projekt "Kreator Innowacji - akademicki Start Up"

W roku 2011 AIP PWSZ zrealizowało projekt "Kreator Innowacji - akademicki Start Up" współfinansowany z źródeł MG, opiewający na kwotę 21 047 PLN.

W ramach projektu dokonano zakupu środków trwałych w postaci zestawu urządzeń komputerowych, zapewniający beneficjentom AIP niezbędną infrastrukturę szkoleniową i prezentacyjną.

 

Program "Fabryka Przedsiębiorczości - od pomysłu do sukcesu"

Program "Fabryka Przedsiębiorczości - od pomysłu do sukcesu"

W roku 2010 AIP w okresie od września do listopada realizował projekt "Fabryka Przedsiębiorczości - od pomysłu do sukcesu", współfinansowany przez MG. W ramach programu prowadzono równocześnie dwa rodzaje działań: czynności operacyjne oraz działania promocyjno edukacyjne.

Program "Przedsiębiorczy Żak - pomysł na własny biznes"

Program "Przedsiębiorczy Żak - pomysł na własny biznes"

Program "Przedsiębiorczy Żak - pomysł na własny biznes" realizowany byłw 2009 roku  przede wszystkim na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, przy której, wedle założeń programu funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Program "Wędka Przedsiębiorczości"

Program "Wędka Przedsiębiorczości"

Program "Wędka Przedsiębiorczości" realizowany był przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Elblągu, w okresie od maja do listopada 2007 r. Grant Ministerstwa Gospodarki przeznaczony był na rozwój AIP PWSZ w Elblągu, poprzez działania promocyjne, edukacyjne jak i inwestycje w infrastrukturę AIP.

Program "Starter"

Program "Starter"

Program ?STARTER - Akademicki Dopalacz Przedsiębiorczości to projekt, którego głównym zadaniem było przygotowanie przyszłych uczestników i odbiorców Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości a także promocja aktywności zawodowej oraz samej idei rozpoczynania działalności gospodarczej jeszcze w trakcie studiów lub zaraz po ich zakończeniu.