"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Nieopublikowana. Dodano 2018-03-19 18:00:35
"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu".


W związku z zakończonym naborem uzupełniającym uczestników do projektu "Startup house II - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną.

 

Poniżej lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do uczestwnictwa w projekcie:

1. PATRYK REDZIŃSKI

2. MACIEJ SIERADZKI

3. WSPÓLNIK S.C. FETCH PAWEŁ LAUTERBACH