"STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Nieopublikowana. Dodano 2017-01-09 08:18:36
"STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Projekt kierowany jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czy z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.  Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

-             dostęp do 20 wyposażonych pomieszczeń biurowych,

-             usługi ICT,

-             usługi marketingowe,

-             warsztaty Przedsiębiorczości.

 

Spośród 20 wybierzemy 5 firm, które otrzymają wsparcie w rozszerzonym zakresie:

-             doradztwo specjalistyczne,

-             mentoring,

-             doradztwo prawne,

-             usługi księgowe,

-             certyfikowane szkolenia.

 

Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony http://www.ept.umelblag.pl/ i www.pwsz.elblag.pl/.

 

Formularz przesyłamy drogą elektroniczną na adres startup@umelblag.pl lub dostarczamy do Biura Projektu Lidera (Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1 pokój 419, III piętro) lub Partnera (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, pok. 302 III piętro).

 

Harmonogram Rekrutacji:

09.01.2017 r. do 19.01.2017 - przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych

20.01.2017 r. - ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji

24.01.2017 r. - II etap rekrutacji - krótkie, osobiste prezentacje przedsiębiorców przed Komisję Rekrutacyjną

25.01.2017 r. - publikacja listy rankingowej

25-30.01.2017 r. - dostarczenie przez przedsiębiorców wszelkich niezbędnych dokumentów do umowy

30.01.2017 r. - zatwierdzenie wyników rekrutacji

01.02.2017 r. - podpisanie umów inkubacji

 

Projekt "STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"  uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości),  Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw (całkowita wartość projektu: 999 238,47 zł, dofinansowanie: 849 352,70 zł )

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Elbląg/Elbląski Park Technologiczny w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

 

Pliki do pobrania

Pozostała dokumentacja rekrutacyjna typ: zip 867 KB
Regulamin rekrutacji typ: pdf 221 KB
Formularz rekrutacyjny typ: docx 119 KB