Student wynalazca

Data: 05-12-2016
Student wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

"Student-Wynalazca"

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 29 marca ? 2 kwietnia 2017 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie. W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 11 złotych, 11 srebrnych i 3 brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 21 listopada 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie mailem na adres kkot@tu.kielce.pl kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:

  1. Formularz zgłoszeniowy(w pliku do edycji, najlepiej w formacie doc lub odt);
  2. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIAwynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
  3. Ogłoszenie z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);

jak również zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, wizualizacje, rysunki techniczne, schematy, wykresy lub inne dodatkowe materiały i opisy, które mogą mieć istotne znaczenie w ocenie zgłaszanego rozwiązania.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Kita, e-mail:mchechelska@tu.kielce.pl, tel.: 41 34 24 358

Kamil Kot, e-mail: kkot@tu.kielce.pl; tel.: 41 34 24 387