VIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Data: 04-03-2015
VIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Do 30 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach VII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w uczelniach na terenie Polski w terminie między 01.01.2014 r. a 31.12.2014 r.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
  • I nagroda (Nagroda Prezesa NBP) - w wysokości 15 000 zł
  • II nagroda - w wysokości 10 000 zł;
  • III nagroda - w wysokości 7 000 zł.
Organizatorzy przyznają także dwa wyróżnienia w wysokości po 5 000 zł każde. 

Prace należy przesyłać pocztą na adres:
 Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
 00-919 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską".

Więcej informacji na stronie: