Wyniki naboru - Edycja 2022

Data: 13-12-2021
Wyniki naboru - Edycja 2022

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" Edycja 2022 wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

 

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:

COŚ NA TORT Marta Kosowska

ECOLEGO Daria Rucińska

EL-COACH Wojciech Serniak

FIZJO BABY&LADY

Gabinet Hiperbaryczny o2 s.c. E.Ptasznik, H.Mincewicz

INFORMATYK Kamil Jaczun

Magdalena Grochowska - Szkolenia biznesowe

MAGIC TOUCH AUTO DETALING Łukasz Kozłowski

MAIN EVENT Sp. z o.o.

MARINE&DIVING Service "THOR" Tomasz Olechnowicz

Pracownia krawiecka Agata Fijałkowska

PS-SOFT Przemysław Szmigiel

SISI sp. z o.o.

STARK Arkadiusz Stępień

SZYMON BUGAJ

 

Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.